Vẫn tồn tại nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản năm 2019

Với cảnh báo của NHNN và công cụ lãi suất, thị trường đang tự điều chỉnh, nhưng không cẩn thận bong bóng vẫn có thể xảy ra trong năm 2019.