Giải Tỏa Khu Vực Bị Phân Lô Bán Đất Rừng Trái Phép Tại Đà Lạt

Ngày 10/10, UBND phường 3, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các lực lượng chức năng cùng Ban Quản lý hồ Tuyền Lâm và Ban Quản lý rừng Lâm Viên tiến hành giải tỏa một khu vực vừa bị phân lô, bán nền trên đất có rừng thuộc tiểu khu 266b, khu vực phường 3, thành phố Đà Lạt.

Link: https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/thi-truong/giai-toa-khu-vuc-bi-phan-lo-ban-dat-rung-trai-phep-tai-da-lat-576140.html