Gần 13.700 tỉ đồng xây dựng trung tâm logistics tại Đà Nẵng

Đà Nẵng quy hoạch phát triển trung tâm logistics dựa trên huy động các nguồn lực của xã hội, bảo đảm cả nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển cho dịch vụ logistics trên địa bàn TP Đà Nẵng là 13.695 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư của thành phố và Trung ương. Tổng diện tích đất ước khoảng 312ha.