FLC Muốn Bán Vườn Thú Tại Quy Nhơn

Ông Trịnh Văn Quyết muốn bán công ty đầu tư công viên, động vật hoang dã tại Quy Nhơn với giá không thấp hơn 225 tỷ đồng. 

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros Trịnh Văn Quyết vừa ký nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vườn thú Faros. 

Link: https://vnexpress.net/kinh-doanh/flc-muon-ban-vuon-thu-tai-quy-nhon-4006957.html