Chuyện thành bại của các đặc khu kinh tế trên thế giới

Những nước có nền kinh tế tương đối phát triển tốt thì thành công đại đa số. Trong khi các quốc gia còn nghèo, kinh tế kém phát triển thì ít mà có đươc thành công hoặc cũng có thể thất bại. 
Việt Nam chúng ta đang ở đâu? Đã nghiên cứu ký nguyên nhân thành công hay thất bại chưa? Đặc khu có thành công hay không thì định hướng phát triển phụ thuộc vào địa lý và thế mạnh của địa phương, có chính sách hợp lý thì nền kinh tế địa phương sẽ phát triển tốt.
https://kinhdoanh.vnexpress.net/…/chuyen-thanh-bai-cua-cac-…

KINHDOANH.VNEXPRESS.NET
 
Dù mô hình đặc khu đã có hàng chục năm, các nước vẫn chưa tìm ra công thức thành công chung, và không ít đã thất bại.