Bốn lý do giá đất sốt cao nhưng khó giảm

Vì sao giá đất sốt cao nhưng khó quay về vùng đáy?

https://kinhdoanh.vnexpress.net/…/bon-ly-do-gia-dat-sot-cao…

Người ôm đất tưởng giá tăng lên, thật ra khoản chênh lệch phản ánh chỉ số trượt giá đồng tiền theo thời gian.
KINHDOANH.VNEXPRESS.NET