Bất Động Sản Thu Hút Vốn FDI Nhiều Nhất Tại TP.HCM

Có 451 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 472,16 triệu USD, tăng 22,6% về số dự án cấp mới và tăng 9,2% về vốn đầu tư so với cùng thời điểm năm trước.

Link:https://m.dothi.net/tin-thi-truong/bat-dong-san-thu-hut-von-fdi-nhieu-nhat-tai-tphcm-ar45464.htm?fbclid=IwAR0rXjHCBeizGzgPd4JvljKsQIAhSStpR_Wv2JrD07CXdCsEMc2qcq0vKqo