19 khu đất có diện tích lớn tại Đà Nẵng sẽ được đấu giá

Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã ra Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2018 trên địa bàn thành phố, gồm 19 khu đất.

Link: https://batdongsan.com.vn/tin-thi-truong/19-khu-dat-co-dien-tich-lon-tai-da-nang-se-duoc-dau-gia-ar95515

 

đấu giá 19 khu đất tại Đà Nẵng
                                       19 khu đất có diện tích lớn tại Đà Nẵng sẽ được đấu giá

Trung tâm phát triển quỹ đất được UBND TP. Đà Nẵng giao trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo nhằm bảo đảm các thủ tục và điều kiện trước khi tổ chức đấu giá theo quy định.