Đà Nẵng lấy 6.000 m2 đất vàng mở rộng công viên APEC

Đà Nẵng đang định hướng phát triển TP du lịch nên việc đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của du khách là rất cần thiết. Việc mở rộng góp phần làm sâu sắc hiểu biết của người dân về APEC, kết nối người dân trong khu vực và thúc đẩy giao lưu văn hóa một cách dễ dàng hơn bao giờ hết!