Chung cư tranh chấp kéo dài, chủ đầu tư không được cấp mới dự án

Nhiều chủ đầu tư cố tình không đối thoại, giải quyết dứt điểm khiếu nại của cư dân. 
https://kinhdoanh.vnexpress.net/…/chung-cu-tranh-chap-keo-d…

Nhiều chủ đầu tư cố tình không đối thoại, giải quyết dứt điểm khiếu nại của cư dân.
kinhdoanh.vnexpress.net