Không đánh thuế tài sản, Việt Nam có thể về thời phong kiến kiểu mới

NLD.COM.VN
 
Theo TS Đinh Thế Hiển, thuế tài sản, trong đó có thuế nhà ở, là đúng đắn, cần thiết. Đó không chỉ là do nhóm người trung bình và nghèo kêu gọi, yêu cầu.